KVKK Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA
MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Bu metin, Elif Ocak Öncel Kapaya Tasarım ve Ticaret (Şirket) tarafından sahibi olduğu eticaret sitesi www.myfigg.com da toplanan, saklanan, işlenen, paylaşılan ve aktarılan kişisel veriler hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. www.myfigg.com web sitesini ziyaret eden, siteden alışveriş yapan tüm kişiler bu metin kapsamındadır. Bu metin ile;

·       Elde ettiğimiz verileri kullanma amacımızı ve şeklimizi mümkün olan en açık ve anlaşılır biçimde açıklamak;

·       Sizin izninizle hangi bilgileri elde ettiğimizi ve bu bilgilerin hangi amaçlarla ve nasıl işlendiği açıklamak;

·       Bu bilgilerin hangi amaç ve yöntemlerle üçüncü kişilere aktarıldığı konusunda bilgi vermek; 

·       Kişisel verilerinizle ilgili yasal haklarınız konusunda sizi aydınlatmak;

·       Haklarınızı ve mahremiyetinizi koruma konusundaki sorumluluğumuzu açıklamaktır. 

 

Bu metinde açıklananlar Şirketimizin hizmetlerinin kullanımı bakımından geçerlidir. Şirketimize ait olmayan tüm web sitesi ve ortamlarda, ilgili kişi veya kurumun gizlilik politikası ve kuralları geçerli olacaktır.

 

ŞİRKET TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER


www.myfigg.coma girdiğinizde, alışveriş yaptığınızda, ya da www.myfigg.com a üye olup bir hesap açtığınızda, talep ettiğiniz hizmetleri etkili ve güvenli bir biçimde sunmak için sizin hakkınızda çeşitli kişisel veriler topluyoruz. Bu bilgiler aşağıdakileri içerebilir:

·       Kişisel bilgileriniz (ad, soyad, T.C. kimlik numarası).

·       Iletişim bilgileriniz (e-posta, cep telefonu, ev/işyeri telefonu, ev/işyeri posta adresi, posta kodu).

·       Finansal bilgileriniz (şirketler için vergi dairesi, vergi numarası, vergi kimlik numarası).

·       www.myfigg.com da yaptığınız alışverişlerde paylaştığınız kredi kartı bilgileri tarafımızca işlenip saklanmamaktadır. Söz konusu finansal verileriniz www.myfigg.com un ödeme sistemleri altyapısını sağlayan PAYU Ödeme Kuruluşu A.Ş tarafından işlenip saklanmaktadır.

·       www.myfigg.com u kullanırken üçüncü kişiler hakkında bilgi verdiğinizde bu üçüncü kişiler hakkındaki kişisel verileri elde etmekteyiz. 

·       Çerezler (cookie üzerinden elde edilen bilgiler (örneğin cihazınıza, coğrafi konumunuza ve kullanımınıza ilişkin detaylar).

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki "Kullanıcı Sözleşmesi” ve "Mesafeli Satış Sözleşmesi”nin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin bize elektronik ortamda iletmeniz yoluyla topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Yukarıda belirttiğimiz ve bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz.

Elimizdeki kişisel verileri, Türkiye ve Avrupa Birliği'ndeki yasal düzenlemelerin izin verdiği çeşitli amaçlar için kullanırız. Kişisel verilerinizi kullanma amaçlarımız aşağıda örneklerle açıklanmıştır.

 

·       Web sitemizi ve web sitemizdeki hizmetlerimizi size sunabilmek için.

·       Gerekli olduğunda sizinle iletişime geçmek için. Yaptığınız işlemlerin durumu hakkında sizi bilgilendirmek için iletişim bilgilerinizi kullanırız. Ayrıca yaptığınız işlemle ya da hesabınızla ilgili bir sorun ortaya çıktığında, konu hakkında size ulaşıp sorunu çözmek için de iletişim bilgilerinizi kullanabiliriz. Sizinle bizim adına iletişime geçenler doğrudan Şirket çalışanları olabileceği gibi, hizmet aldığımız farklı iş ortaklarımız da olabilir, ki bu durumda kişisel verilerinizin bu iş ortaklarıyla paylaşılması gerekir.

·       Size verdiğimiz hizmeti daha iyi yerine getirebilmek, kendimizi geliştirebilmek için. Örneğin müşteri şikâyetlerinin değerlendirilebilmesi ve müşterinin talep ettiği konularda destek sağlanması, müşteri memnuniyetinin sağlanması, müşterilere bilgilendirme yazılarının iletilmesi (eposta, posta yolu ile).

Kİşİsel VERİLERİN SAKLANMASI VE SİLİNMESİ

Kişisel verilerinizin saklanacağı kanuni süre sona erdiğinde, kişisel verilerinizi verilerinizin güvenliğini sağlamayı amaçlayan şirket içi prosedürlerimiz ve mevzuat uyarınca silerek veya anonim hale getirerek sizinle ilişkilendirilememesini sağlarız. Hesabınızı kapattığınızda veya kişisel verilerinizin silinmesini talep ettiğinizde, bu verilerden yasal düzenlemelere göre hesabınızı kapatsanız bile tutmak zorunda olduğumuz veya silme talebinizi reddettiğimiz veriler dışında kalanları siler veya anonim hale getiririz.


Kullandığımız çerezlerin belli geçerlilik süreleri vardır ve bu süre boyunca web sitemizi ya da hizmetlerimizi kullanmazsanız kendiliğinden devre dışı kalırlar ve saklanan veriler silinir. Ayrıca bu çerezleri internet tarayıcınızın ayarlarını kullanarak da silebilirsiniz. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURTİÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmemiz için firmalara veya kullandığımız uygulamaların sunucularına aktarılmaktadır.

·       Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, www.myfigg.com da sunduğumuz hizmetleri sizlere ulaştırmamız icin gerekli internet sunucu/hosting altyapısını sağlayan Radore Veri Merkezi Hizmetleri A.Ş. ile paylaşılmaktadır.

·       Para tahsilatı, para iadesi amaçlarıyla adınız, soyadınız, ödeme tutarı, ödeme tarihi, satın aldığınız ürünler gibi bilgiler www.myfigg.com da ödeme sistemleri hizmetini sağlayan aracı firma PAYU Anonim A.Ş.’ye aktarılmaktadır.

·       www.myfigg.com da satın alınan ürünlerimizin ve ilgili faturaların müşterilere gönderilebilmesi amacıyla ilgili kargo şirketleri ile adınız-soyadınız ve adresiniz gibi ilgili kişisel verilerinizi paylaşmaktayız.

·       Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla polis/savcılık ve/veya mahkeme kararı ibrazı halinde ilgili mercilere kişisel veri aktarımı söz konusu olabilecektir.

·       Ayrıca savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımız ile ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla kişisel verilerinizi mahkeme kararı, Tüketici Hakem Heyeti kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlar ile paylaşabiliriz.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURTDIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Müşteri taleplerine cevap verilebilmesi ve müşteri tarafından elektronik ticari ileti gönderilme izninin verildiği hallerde kampanya duyurma, satış yapabilmek, marka bilinirliğini sağlamak amaçlarıyla müşterilere toplu e-posta gönderimi için Mailchimp ve benzeri hizmet sağlayıcılar tarafından sağlanan toplu e-posta programları kullanmaktayız. Tarafınıza gönderdiğimiz toplu e-postalar için ad, soyad ve e-posta bilgileriniz söz konusu hizmet sağlayıcılar ile paylaşılmaktadır. Bu uygulamaların sunucuları yurt dışında bulunabilmektedir.

HAKLARINIZ

Yasal düzenlemeler doğrultusunda aşağıda belirtilen haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

·       Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenen kişisel verileri, kişisel verilerin edinildiği kaynakları, yurtiçinde ve yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri, verilerin saklandığı süre veya sürenin belirlenmesinde kullanılan kıstasları öğrenme;

·       Kişisel verilerinize erişerek, kendi sağladığı kişisel verilerin, yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makinece okunur bir formatta kendisine verilmesini veya başka bir veri sorumlusuna aktarılmasını talep etme, 

·       Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

·       Kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme veya kısıtlanmasını talep etme,

·       Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·       İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·       Düzeltme ve silme gibi işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

·       İşlenen verilerin otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhte bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·       Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

·       Başvurunuzda yeralan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Yukarıda belirtilen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı belgenin sonundaki iletişim bilgileri üzerinden bize ulaşarak kullanabilirsiniz. Bu başvuruyu yaparken sizi tanıyabilmemiz için, kayıt olurken ya da hizmetlerimizden yararlanırken verdiğiniz bilgilerinizi tam olarak belirtmeniz gerekir. 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Elif Ocak Öncel Kapaya Tasarım ve Ticaret

Mersis No: 4515487523400019

İletişim Linki: https://www.myfigg.com

Adres: Cengiz Topel Cad. Mutlu Sokak Uludağ Apt. 1/3 Etiler Beşiktaş İstanbul